Antigone: op wandel door het UZ Gent

Theater in het ziekenhuis? Bij UZ Gent maken ze er zélf werk van. Meer dan tachtig medewerkers werkten samen om een unieke versie van Antigone op de planken te brengen. Een tip voor tijdens het allerheiligenweekend. Een uit de hand gelopen ruzie in de Blaarmeersen. Broers Pol en Teo gaan elkaar te lijf. Pater familias Gerard probeert […]

Publieke transparantie over vaccinatiegraden bij medewerkers in Vlaamse zorgvoorzieningen

Meer dan 500 Vlaamse zorgvoorzieningen maken in de loop van woensdag 29 september ‘21 hun vaccinatiegraad tegen COVID-19 bij hun medewerkers bekend op Zorgkwaliteit.be. Vanuit het perspectief van patiënt- en bewonersveiligheid is het cruciaal dat de vaccinatiegraden bij medewerkers gemaximaliseerd worden. Deze kwaliteitsindicator zorgt niet enkel voor transparantie, maar maakt ook gerichte opvolging en sensibiliseringsacties mogelijk. Meer […]

Verpleegkundigen Intensieve Zorg UZ Brussel: “Wij zijn moe en boos!”

Verpleegkundigen IZ UZ Brussel

“Hoe moeten en kunnen wij als verpleegkundigen nu nog verder zwoegen?” vragen de verpleegkundigen van de dienst intensieve zorg van het UZ Brussel zich af. Ze vinden dat de grens van het redelijke al lang is overschreden. Maart 2020, de eerste corona-golf overspoelt België. Tekort aan materiaal, personeel en kennis over de ziekte resulteert in […]

Gele Doos doet intrede in Zuid-West-Vlaanderen: “De doos kan levens redden”

Gele doos intrede Zuid-West-Vlaanderen

De Gele Doos doet intrede in Zuid-West-Vlaanderen: 14 lokale besturen starten met de verdeling ervan. In de eerste fase kunnen zelfstandig wonende 80-plussers er gratis eentje aanvragen. De Gele Doos is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard wordt. Het maakt het voor hulpverleners […]

Kat Kerkhofs daagt je uit om dagelijks 10.000 stappen te zetten

Kat Kerkhofs Pink Ribbon

Vanaf vandaag kan iedereen zich, op het nieuwe platform, inschrijven voor de vierde editie van De Roze Mars. Kat Kerkhofs neemt de fakkel over van Ella Leyers en wordt de nieuwe ambassadrice. Vanaf vandaag motiveert zij alle Belgen om gedurende de maand oktober dagelijks 10.000 stappen te zetten. Deelnemers werken zo aan hun eigen gezondheid en […]

Nieuw protocol in Imeldaziekenhuis helpt cardiologen om het vrouwenhart beter te begrijpen

In het Imeldaziekenhuis beschikken ze recent over nieuwe mogelijkheden om op een veilige manier de verschillende oorzaken van pijn op de borstkas (borstpijn) of ‘angor pectoris’ vast te stellen. Vernauwingen van de kransslagaders zijn natuurlijk de bekendste oorzaak waarop tot op heden heel vaak de nadruk lag. De cardioloog kon die namelijk gemakkelijk in beeld brengen met […]

Restaurant Danieli Il Divino schenkt onderwaterwereld aan ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis

Aan de verpleegpost van ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis projecteert een beamer bewegende beelden van vissen. (Credit: ZNA / Dirk Kestens)

Voortaan kunnen kinderen in het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis zich laten onderzoeken en overnachten tussen walvissen, dolfijnen en schildpadden. De nieuwe onderwaterwereld geeft de patiëntjes meer rust tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Deze transformatie was mogelijk dankzij sponsoring van het Antwerpse restaurant Danieli Il Divino. Eind vorig jaar kreeg de eerste verdieping van het […]

i-mens ondersteunt boodschap Minister Vandenbroucke om vaccinatie in zorg te verplichten

In de zorgsector is vaccinatie een ethische verplichting Als zorgorganisatie, actief in o.a. thuiszorg en residentiële zorg, zijn we zeer tevreden dat Minister Vandenbroucke aangeeft om de vaccinatie in de zorgsector verplicht te maken. Dat vaccinatie het middel is om de volksgezondheid te beschermen, staat buiten kijf. Een verplichte vaccinatie in de zorg is de […]

Historisch akkoord over de financiering van psychologische zorg: iedereen naar de psycholoog voor 11 euro per sessie

Historisch akkoord over de financiering van psychologische zorg

Het bereikte akkoord markeert een niet te onderschatten kentering in het Belgische gezondheidssysteem. Op 10 juli 2016 schreven we voor het eerst samen geschiedenis. Klinisch psychologen werden eindelijk opgenomen als een volwaardig en onafhankelijk gezondheidszorgberoep die naast de arts hun plaats vonden. Deze stap werd toen gezet met een duidelijk doel voor ogen: de klinisch […]

Helft werkenden: “Communicatie binnen organisatie ondermaats”

36 procent vindt dat onderlinge afspraken slecht worden nageleefd  Maar liefst 47 procent van de werkende Nederlanders vindt dat er binnen hun organisatie niet goed wordt gecommuniceerd. Dat blijkt uit onderzoek van communicatieadviesbureau Loo van Eck onder 1.067 Nederlanders werkend in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Als een direct gevolg hiervan zegt een derde van alle ondervraagden dat afspraken binnen hun […]

Vlaams Patiëntenplatform vraagt verplichte COVID-19-vaccinatie van zorgverleners

Een verplichte covid-19-vaccinatie van zorgverleners is een noodzaak om de zorg veilig te laten verlopen. Momenteel schommelt de vaccinatiegraad van gezondheidszorgbeoefenaars sterk en dat kan niet. Deze dringende vraag tot actie komt er na een uitgebreide bevraging bij onze leden. Uit de bevraging blijkt immers dat bijna 8 op de 10 personen met een chronische […]

1 op 3 bedrijven helpt werknemers om stress te beperken op de (thuis)werkvloer

8 op 10 voorziet geen maatregelen om te deconnecteren Brussel, 26 juli 2021 – Terwijl het vele thuiswerk de grens tussen werk en privé vervaagt en 18 % van de werknemers binnenkort vreest voor een burn-out, onderneemt 1 op de 3 bedrijven acties om stress tijdens de werkuren te verminderen. 1 op de 5 bedrijven helpt […]

30-plussers denken aan de toekomst: steeds meer vrouwen vriezen eicellen in

Social freezing Imelda Ziekenhuis

Dat vrouwen steeds vaker hun zwangerschap uitstellen, staat ondertussen gekend als een maatschappelijk fenomeen. Inderdaad, de meest vruchtbare periode van een vrouw valt niet altijd samen met de juiste timing om haar kinderwens te vervullen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat technieken zoals ‘social freezing’, het invriezen van eicellen, het laatste decennium sterk […]

Tijdelijke werkloosheid op laagste niveau sinds begin coronacrisis

5 % van de werknemers nog minstens 1 dag tijdelijk werkloos in juni Brussel, 11 juli 2021 – Het aantal tijdelijk werklozen is sinds de start van de coronacrisis nooit zo laag geweest als vorige maand. In juni was 5,2 % van de werknemers nog minstens 1 dag tijdelijk werkloos. 1,9 % van de arbeidstijd werd vorige […]

Patiënten krijgen structureel inspraak in RZ Tienen

Eva Marie Castro (diensthoofd Kwaliteit en Procesoptimalisatie) en Sigrid Van De Poel (projectmedewerker)

Hoe kan RZ Tienen de beleving voor patiënten en familie verbeteren? Op welke manier kan het nieuwbouwziekenhuis bijdragen aan een betere zorg in onze regio? En hoe ziet de ideale patiëntenkamer eruit? Voortaan worden dat soort vraagstukken niet alleen meer door het management van RZ Tienen behandeld, maar krijgen ook patiënten een aandeel in de […]

Cruciale stap naar meer personeel in de Vlaamse woonzorgcentra

Meer personeel Vlaamse woonzorgcentra

Met VIA6, het Vlaams Intersectoraal Akkoord, investeert Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 een recurrent bedrag van 146 miljoen euro in een betere personeelsomkadering in de Vlaamse woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro is blij met deze substantiële verhoging van de middelen die maximaal worden ingezet voor bijkomende tewerkstelling. Bijzonder belangrijk is dat er na meer dan 30 jaar een […]

10 jaar rookvrije horeca: Kom op tegen kanker maakt balans op

10 jaar rookvrije horeca

‘Grote gezondheidswinst geboekt, maar ambitieus antitabaksplan blijft nodig’ Brussel, 30 juni 2021 – Kom op tegen Kanker maakt de balans op van 10 jaar rookvrije horeca. De wet zorgde ervoor dat bezoekers en horecawerknemers niet meer in de rook hoeven te zitten of te werken én leidde ertoe dat meer mensen ook op andere plaatsen niet meer binnen roken. Daardoor werd de […]

Studenten verpleegkunde krijgen 1.000 euro voor stage tijdens coronacrisis

onkostenvergoeding verpleegkunde studenten

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde massaal ingezet in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om de coronacrisis mee op te vangen. Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is beslist dat studenten die hun academiejaar met succes afgerond hebben, een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro zullen ontvangen. Een […]

Ontwikkelingssamenwerking België en Rwanda digitaliseert Rwandese vroedkunde-opleiding

digitalisering opleiding vroedkunde

Pilootproject boekt succes met e-leerplatform voor Rwandese studenten  De ontwikkeling van de gezondheidszorg in het globale Zuiden aanpakken met digitaal hoger onderwijs. Een onwaarschijnlijke en verrassende strategie? Een onderzoekproject van de Gentse Arteveldehogeschool, UGent en Medbook met de Universiteit van Rwanda zet met succes de eerste stap naar een e-leerplatform voor Rwandese vroedkundestudenten. Doel: het […]