Een sterke start voor netwerk ‘Sterke Start’

Symposium Sterke Start

Het netwerk ‘Sterke Start’ werd in 2023 opgericht met als doel vroegtijdig zwangere vrouwen met een psychosociale kwetsbaarheid detecteren. Vandaag bestaat het netwerk één jaar, en maken ze de balans op: “We konden 567 vrouwen screenen, en zagen dat 23,4 procent depressieve symptomen ervaart.”

Het netwerk ‘Sterke Start’ is een samenwerking tussen het ziekenhuis AZ Turnhout, Eerstelijnszone Kempenland, CCG, lokale besturen uit de regio, Huizen van het Kind Kordia, maar ook heel wat actoren uit zorg en welzijn maken deel uit van het netwerk. Het doel is zwangere vrouwen met een psychosociale kwetsbaarheid vroegtijdig detecteren en zo beter ondersteunen.

Met de tool ‘Born in Belgium PRO’ kunnen gynaecologen, vroedvrouwen en huisartsen al in een vroeg stadium een beeld krijgen op de psychosociale kwetsbaarheid van de toekomstige mama. “Een opstart is nooit simpel, maar we hebben reeds 567 gezinnen kunnen screenen en een groot aantal hiervan ook meer gerichte en brede zorg kunnen toedienen”, licht dokter Magali Verheecke, gynaecoloog bij AZ Turnhout, trots de resultaten toe. “Van deze 567 zwangere vrouwen die gescreend werden, bleek 23,4 procent depressieve symptomen te ervaren. Ook 12,2 procent geeft aan een laag inkomen te hebben. Met het netwerk proberen we de kwetsbaarheid tijdig te detecteren en het gezin sneller te kunnen doorverwijzen en dus beter te ondersteunen.”

Concreet komt het erop neer dat tijdens de prenatale raadpleging elke zwangere vrouw een uitgebreide psychosociale vragenlijst krijgt. Op basis van die antwoorden kan al in een vroeg stadium gepaste hulp aangeboden worden.

LEES MEER OP INFUUS.BE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.