BVVS: “Eindelijk, een juridisch kader voor de verpleegkundig specialist”

Elsie Decoene
Elsie Decoene, voorzitter Belgische vereniging voor verpleegkundig specialisten

Heel vaak werd de vraag gesteld over wat een verpleegkundig specialist precies mag doen in de klinische patiëntenzorg. Lange tijd was het werken in een grijze zone, terwijl de nood aan taakverschuiving groot is. Daar is nu een einde aan gekomen. Op 14 april 2024 werden twee KB’s voor de verpleegkundig specialist (VS) gelanceerd. Een mijlpaal na jarenlange impasse. 

Het eerste Koninklijk Besluit omschrijft de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen. Het tweede KB gaat dieper in op de klinische activiteiten en medische handelingen die een verpleegkundig specialist kan uitvoeren, en onder welke voorwaarden. De twee besluiten treden in werking vanaf 1 januari 2025. Ze bieden een wettelijk kader voor de invulling van de rol. Ook de taakverschuiving van de (huis)arts naar de verpleegkundig specialist, wordt mogelijk gemaakt. 

Dat is noodzakelijk. Dit past in de bredere hervorming van het verpleegkundig beroep. Verpleegkundige beroepsorganisaties en -beleidsorganen hebben immers jarenlang gewerkt aan een toekomstgerichte leer- en zorgwaaier voor verpleegkundigen. Samen met tal van stakeholders en beleidmakers zijn we er in deze legislatuur in geslaagd om deze denkoefening om te zetten tot de nodige juridische kaders. Een mijlpaal na jarenlange impasse. 

Want in een tijd waar de uitdagingen in de zorgsector zich opstapelen, is het essentieel om de waarde van verpleegkundigen te erkennen en te omarmen. Net omdat het beroep zo veelzijdig is, is een vertaling naar opleidingen en functies nodig. Daar zal de leer- en zorgwaaier ongetwijfeld aan bijdragen. Het biedt meer mogelijkheden qua loopbaanontwikkeling, flexibiliteit, specialisatie, autonomie en verantwoordelijkheid. Zo kunnen verpleegkundigen zich specialiseren in specifieke zorgdomeinen, waardoor ze beter kunnen inspelen op de toenemende complexe zorgbehoeften.  

Eén van de meest prangende uitdagingen waarmee de Belgische gezondheidszorg wordt geconfronteerd, is de vergrijzing van de bevolking en de daarmee samenhangende toename van chronische aandoeningen. Deze trend legt een grotere druk op het gezondheidssysteem en vereist een meer geïntegreerde benadering van zorgverlening. Ook hier komt de verpleegkundig specialist in beeld. Zij spelen een sleutelrol in het coördineren en leveren van complexe zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. Ze combineren klinische expertise met een holistische benadering van patiëntenzorg, waardoor ze in staat zijn om zowel de medische als de psychosociale behoeften van de patiënt te begrijpen en te adresseren.  

Dit leidt tot een verbetering van de algehele gezondheidsresultaten en een vermindering van ziekenhuisopnames, wat niet alleen gunstig is voor de patiënt, maar ook voor het gezondheidssysteem als geheel. 

Samenwerking is cruciaal 

Verpleegkundig specialisten treden trouwens niet in concurrentie met andere zorgverleners, maar versterken net de samenwerking in het verpleegkundig en multidisciplinair team. Ze vormen een aanvulling op de expertise van artsen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en andere zorgverleners, waardoor de zorg naadloos en efficiënt kan worden geleverd. Door hun vaardigheden en kennis dragen ze bij aan een verbeterde patiëntervaring, een sterkere teamwerking, een verhoging van de deskundigheid van verpleegkundigen en brengen ze tenslotte innovatie binnen in de zorg. 

Deze column verscheen in INFUUS 20.

LEES MEER OP INFUUS.BE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES