Iedereen de zorgladder op

UCLL

Je vervelen in de zorg? Onmogelijk! Althans volgens Karen Vansteenkiste en Lieve Haumont, opleidingsverantwoordelijken bij Hogeschool Leuven en Limburg (UCLL). In het kader van levenslang leren biedt de hogeschool postgraduaten, een brugopleiding voor HBO5-verpleegkundigen, een traject verpleegkunde na vroedkunde, en tal van BaNaBa’s (verkorte bacheloropleidingen voor wie al een bachelordiploma heeft). En dat in alle mogelijke maten, vormen en richtingen. “Want er blijft een honger om levenslang te leren.”  

De federale overheid legt de laatste hand aan de ‘zorgladder’. Dit is een overzicht van alle verpleegkundige beroepen in ons land. Dat moet de verschillen tussen opleidingen en de wijze waarop die elkaar aanvullen duidelijker maken. Opklimmen als zorgprofessional in de toekomst doe je logischerwijze door de zorgladder te bestijgen. Die ladder – op moment van schrijven nog niet publiek toegankelijk, maar wellicht weldra wel – ziet er zo uit: zorgkundige, basisverpleegkundige (HBO5), verpleegkundige bachelor (HBO6), gespecialiseerd verpleegkundige (HBO6+), verpleegkundig specialist (HBO7) en verpleegkundig onderzoeker (HBO8).  

Lieve Haumont, opleidingsverantwoordelijke UCLL

Bij UCLL worden opleidingen aangeboden vanaf de HBO5-trede van de ladder, legt Lieve Haumont uit. “Iemand die HBO5 gedaan heeft kan een brugopleiding volgen tot een bacheloropleiding of kiezen voor een postgraduaat of een banaba. Dat is een verkorte opleiding waarin je je specialiseert in bepaalde onderwerpen. Populaire voorbeelden zijn spoed en intensieve zorgen of pediatrie en neonatologie. Zo’n postgraduaten zijn opleidingen van 20 tot 30 studiepunten die je kan spreiden over een periode die je zelf kiest.”  

Die flexibiliteit is belangrijk, want de meeste studenten combineren de opleiding met een job, weet Karen Vansteenkiste. “Bij de ontwikkeling van Levenslang Leren hebben we uitdrukkelijk rekening gehouden met de combinatie van studeren en werken. Door de opmars van hybride onderwijs is dat ook beter haalbaar geworden. Heel wat voorbereiding kan thuis gebeuren, en die kennis wordt op locatie geïntegreerd via werkcolleges, simulatie en practica.”  

Een duwtje in de rug geven 

Wat ook helpt is dat werkgevers meestal erg betrokken zijn bij het traject van hun werknemers, zegt Lieve. “Als een werkgever achter de opleiding staat, vergemakkelijkt dat de situatie. Soms bieden werkgevers extra verlof of een financiële compensatie, zodat werknemers de ruimte krijgen om hun tijd te investeren in de opleiding. Heel wat studenten gaan dan ook tijdelijk minder werken om op korte termijn hun vervolgopleiding te kunnen afronden.”  

Karen: “We hebben ons opleidingsaanbod samengesteld in samenspraak met het werkveld, en dat maakt dat de motivatie hoog is. De vraag kan ook van werkgevers zelf komen. Als de wetgeving vraagt dat bepaalde profielen verder studeren bijvoorbeeld, of de werkgever de kwaliteit van de zorg wil verhogen. Uiteraard zijn ook werknemers met een honger naar kennis vaak vragende partij.”  

De specialisatiehonger blijft 

Dat de basisopleiding verpleegkunde nu uit vier jaar bestaat heeft geen invloed gehad op die gretigheid. “We dachten even dat er daardoor minder interesse zou zijn in vervolgopleidingen, maar het aantal studenten dat verder studeert is even groot. De honger om te specialiseren blijft”, bevestigt Lieve. “Wat ook meespeelt is dat de basisopleiding generieker geworden is. Je verkent alle domeinen en maakt pas in de laatste fase bepaalde keuzes – en zelfs dat is niet verplicht. Het is logisch dat je je daarna dan verdiept in wat je graag doet.” Karen bevestigt: “Er is vanuit het werkveld ook echt een vraag naar verdieping en verbreding, waarbij je inzoomt op klinisch redeneren binnen een bepaald domein.”  

“Je hoeft niet opgebrand te raken in de zorg”  

Dat je je specialiseert, wil niet zeggen dat je jezelf vastzet in een bepaalde richting, benadrukt Lieve. “Er zijn zoveel mogelijkheden om te switchen, ook tijdens je carrière: je kan andere sectoren opzoeken, specifieke functies en verantwoordelijkheden opnemen, of je kan de job combineren met onderzoek of onderwijs. Er bestaan heel veel kansen om te differentiëren en te specialiseren in de zorg. Dat vind ik persoonlijk erg mooi, dat je nooit opgebrand hoeft te raken.”  

Karen Vansteenkiste, opleidingsverantwoordelijke UCLL

Meer info over de vervolgopleidingen bij UCLL vind je op ucll.be of op research-expertise.ucll.be/nl/navormingen 

LEES MEER OP INFUUS.BE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES