Zorgprofessionals worden als het ware gedwongen om actief te investeren in ‘meekunnen’

First,Aid,Training,By,Hand.,First,Aid,Course,In,Cpr

Levenslang leren, ook in de zorg 

In de zorg zien we steeds veranderende trends en tendensen en ook de technologie staat niet stil. Daardoor verandert de inhoud van heel wat zorgjobs geregeld en is levenslang leren voor velen geen mooie extra, maar een echte noodzaak geworden. Maar waar vind je de juiste opleiding? Wat zijn de maatregelen? En hoe kan je nu bewust werk maken van levenslang leren? Vragen waarop Febi vzw en VIVO vzw mee een antwoord kunnen bieden. 

Jonathan Chevalier, directeur van Febi vzw, legt uit: “Febi is een koepelvzw die fondsen beheert die ten dienste staan van de non-profit sector. Eén luik waar wij voor instaan, zijn de vormingsfondsen voor de federale non-profit sectoren, zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen, thuisverpleging en de revalidatiecentra.” De organisatie beschikt over een kalenderaanbod met honderden opleidingen waar werknemers zich – mits akkoord van de werkgever – op kunnen inschrijven, en dat gratis voor werkgever én werknemer. 

Jonathan Chevalier, directeur van Febi vzw
Jonathan Chevalier, directeur van Febi vzw

“Wij gaan jaarlijks op zoek naar opleidingsverstrekkers, die de hoogste kwaliteit kunnen aanbieden aan de beste prijzen. Om tot ons kalenderaanbod te komen, doet onze studiedienst een kwalitatief en kwantitatief onderzoek en gaat ze spreken met de sector. We willen weten waar de sector nood aan heeft, zodat we daar met onze opleidingen op kunnen inspelen.” 

We willen weten waar de sector nood aan heeft, zodat we daar met onze opleidingen op kunnen inspelen.

Ook VIVO vzw beschikt over een gratis opleidingsaanbod. Patricia Van Dessel, projectmedewerker Levenslang Leren: “VIVO is twintig jaar geleden opgericht. Wij bieden ondersteuning aan de Vlaamse social profit sector, van opleidingen tot advies. Levenslang leren is één van de pijlers waarrond wij werken.” 

Waarom levenslang leren?  

Patricia Van Dessel: “Vandaag vinden we het normaal dat leren niet meer stopt wanneer we de schoolbanken verlaten; de context evolueert zo snel. Daarenboven is de zorgsector zeer kennisintensief, met heel wat specifieke expertises én mensen die in heel wat verschillende functies aan de slag zijn. Dat zorgt ervoor dat zorgprofessionals als het ware gedwongen worden om actief te investeren in ‘meekunnen’.” 

Patricia Van Dessel, projectmedewerker Levenslang Leren
Patricia Van Dessel, projectmedewerker Levenslang Leren

Al blijkt levenslang leren ook een uitdaging in de sector. Hooggeschoolde profielen vinden én volgen vaker opleidingen uit zichzelf, terwijl de laaggeschoolde profielen minder snel een opleiding starten. Ook 55-plussers en anderstaligen vallen uit de boot. Iedereen in de zorg overtuigen van het belang van levenslang leren, is dus absoluut een uitdaging.” 

Jonathan Chevalier: “Een van de hindernissen waardoor de stap naar een opleiding niet gezet wordt, is het gebrek aan flexibiliteit. We denken nog te vaak in het systeem van ‘de klassieke klas’. Diverse vormen van leren kunnen mensen aantrekken om toch een opleiding te volgen. Denk maar aan vormen van afstandsleren, maar evengoed leren op de werkvloer, bijvoorbeeld.” 

Hoe maak je bewust werk van levenslang leren?  

Jonathan Chevalier: “In elke organisatie wordt er werk gemaakt van opleiding en vorming en wordt er gekeken naar de competenties die nodig zijn om een bepaalde functie uit te voeren. Wat kan een bepaald persoon nu én in de toekomst betekenen voor de organisatie? Dat is een vraag die ook samen met de medewerker in evaluatiemomenten en functioneringsgesprekken naar boven moet komen. Dat vraagt strategisch denken, tools én aandacht voor elke medewerker, natuurlijk.” 

Wat kan een bepaald persoon nu én in de toekomst betekenen voor de organisatie? Dat is een vraag die ook samen met de medewerker in evaluatiemomenten en functioneringsgesprekken naar boven moet komen.

Maar ook als zorgprofessional zelf kan je werk maken van levenslang leren en daar kan een persoonlijk ontwikkelingsplan bij helpen. In zo’n plan zitten een aantal vragen die je bewust kunnen doen nadenken en kunnen laten inzien wat voor jou een mogelijke volgende stap is. Zo vind je gemakkelijker een passende opleiding op het geschikte moment (voor meer informatie over het persoonlijk ontwikkelingsplan: zie kaderstuk, nvdr).” 

Welke maatregelen zijn er om een opleiding te volgen?  

Jonathan Chevalier: “Als werknemer kan je het beste altijd eerst bij de werkgever zelf informeren. Vaak bestaat er namelijk al een uitgewerkte kader rond opleidingen binnen de zorgorganisatie zelf. Daarnaast zijn er uiteraard een aantal wettelijke zaken, zoals het Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet, die aangewend kunnen worden bij het volgen van een opleiding. Het feit dat de opleidingen bij Febi vzw en VIVO vzw gratis zijn, is ook een belangrijke factor. Budget hoeft dan geen drempel te zijn.” 

Hoe vinden zorgprofessionals een passende opleiding? 

Op de site van Febi vzw kan je terecht voor een overzicht per sector en sub-sector. Zo krijg je als werknemer snel een duidelijk beeld van de vormingen die op dat moment aangeboden worden. Jonathan Chevalier: “We maken ons aanbod jaarlijks bekend in de sector en sturen brochures naar alle zorginstellingen en syndicale afgevaardigden. Via hen hopen we dat het aanbod ook verder bekend gemaakt wordt binnen de organisaties zelf.” 

Patricia Van Dessel: “Ook VIVO vzw heeft een website met het lopende aanbod.  Via een databank kan iedereen gericht op zoek naar een opleiding. Niet gevonden wat je wilt?  Dan zou ik adviseren om op het internet op onderzoek uit te gaan. Want wanneer je surft op het net, vind je een heel breed gamma aan lange opleidingen, korte webinars en zoveel meer. Daarnaast wil ik ook het advies geven om binnen de eigen organisatie vragen te stellen aan je leidinggevende, aan collega’s op de werkvloer én zelfs je bredere netwerk aan te spreken. Zo krijg je vaak meer informatie en ontmoet je misschien wel iemand die een bepaalde opleiding ook al gevolgd heeft.” 


Wil je een passende opleiding vinden? Een overzicht: 

Opleidingen zijn er in heel wat verschillende vormen. Van klassikaal tot blended learning waarbij (een deel van) de opleiding thuis via online tools wordt aangeboden. Er bestaan webinars en vormingen die in de zorgorganisatie zelf gegeven worden. Maar waar vind je als zorgprofessional nu die passende opleiding of die interessante webinar? Onderstaande lijst is niet volledig, maar geeft wel een overzicht van heel wat verschillende mogelijkheden.  

  1.  Een overzicht van het opleidingsaanbod via Febi vzw kan je hier vinden: fe-bi.org/nl/vorming 
  1. Een overzicht van het opleidingsaanbod voor jouw sector vanuit VIVO vzw, vind je terug in de databank: vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod? 
     
  1. Een overzicht van het intersectoraal vormingsaanbod vanuit VIVO vzw vind je hier terug: vivosocialprofit.org/extra-vivo-vormingsaanbod-voor-medewerkers 
  1. Op wordverpleegkundige.be kan je alle relevante informatie terugvinden voor het zorgberoep. Het Intersectoraal Fonds voor Gezondheidsdiensten overkoepelt de opleidingstrajecten tot zorgkundige en verpleegkundige. 
  1. Ook op heel wat andere websites kan je specifieke zorgopleidingen en -vormingen terugvinden. Een greep uit het aanbod: 

 
a. Werkgeversfederaties en beroepsverenigingen organiseren een aanbod:  

– VERSO: verso-net.be/agenda 

– Zorgneticuro: zorgneticuro.be/activiteiten 

– SOM: som.be/dienst/vorming 

– NVKVV: nvkvv.be 

b. De VDAB heeft een groot opleidingsaanbod op hun website beschikbaar en dat in heel wat verschillende vakgebieden en via verschillende leervormen: vdab.be/opleidingen/aanbod?p=1 

c. bedrijfsopleidingen.be  en traininginfo.be bieden een overzicht van het aanbod op de opleidingsmarkt 

d. Op de website van Onderwijsvlaanderen.be vind je heel wat opleidingen terug. Daarnaast kan je via hen ook verworven competenties laten erkennen 

Heb je geen idee welke opleiding je graag wil volgen of wat voor jou een interessante volgende stap kan zijn? Dan kan een persoonlijk ontwikkelingsplan jou helpen bij die zoektocht! Meer info vind je hier terug: vivosocialprofit.org/een-persoonlijk-ontwikkelingsplan-pop-wat-het-en-waarvoor-dient-het?  

LEES OOK:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.