Mintus en VIRO vzw slaan handen in elkaar

VIRO & Mintus

Sinds begin januari wonen cliënten van Viro vzw op zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk van Mintus. Viro biedt ondersteuning aan mensen met een zorgvraag die een verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid hebben. Dat Viro en Mintus de handen in elkaar slaan, biedt voor beide organisaties voordelen.

Voorzitter Pablo ANNYS, Mintus: “Ons woonzorgcentrum opende in mei 2023. Op Sint-Pietersmolenwijk zijn 232 kamers beschikbaar, maar we hebben momenteel onvoldoende personeel om alle kamers te kunnen vullen. Daarom zijn we op zoek gegaan zijn naar alternatieven. Bij voorkeur hadden die een link met de zorgsector en zo zijn we bij Viro terechtgekomen.”

Viro zocht een locatie voor een groep cliënten met een grotere zorgvraag. Mintus en Viro sloten het akkoord dat 18 van hen op de campus zullen verblijven.

Koen DALLE, algemeen directeur Viro vzw: “De cliënten die naar Sint-Pietersmolenwijk verhuizen zijn mensen met een vrij intensieve zorgvraag. Ze hebben fysieke zorg nodig, medische zorg of ondersteuning bij het ouder worden. Het dagverloop van de cliënten kun je wat vergelijken met dat van senioren, maar we leggen uiteraard nog andere accenten. Er komt thuisverpleging en dagbesteding langs, bijvoorbeeld. Daarnaast staan onze begeleiders in voor maaltijdbegeleiding, activiteiten, nieuwe trajecten aanleren en tal van andere zaken.”

De cliënten van Viro krijgen ruimere en beter uitgeruste accommodatie, waardoor de zorg voor hen verder verfijnd kan worden. En er zijn nog voordelen, onderstreept voorzitter ANNYS.

“Onze nachtploeg van het woonzorgcentrum zal systematisch instaan voor de zorg van alle bewoners in onze voorziening, maar overdag is er nog geen intensieve samenwerking uitgetekend. Uiteraard mag het team van Viro ons aanspreken bij technische problemen. We doen ook gedeelde aankopen en spreken dezelfde leveranciers aan. De verdere samenwerking staat nog niet op papier, maar ik vermoed dat die organisch zal groeien naarmate meer cliënten van Viro hier hun intrek nemen. We hebben zeker de ambitie om geregeld de handen in elkaar te slaan.”

Koen Dalle: “Voor ons is deze verhuis een overduidelijke win-winsituatie. We waren op zoek naar accommodatie die wij zelf niet hebben. Cliënten ‘zomaar’ in een woonzorgcentrum droppen is verre van evident. Het profiel van onze cliënten legt immers een laagje bovenop de zorg die daar verstrekt wordt en dat is niet altijd even simpel. Dankzij het aanbod uit zorgcampus Sint-Pietersmolenwijk kunnen we hen het beste van twee werelden te bieden. Tussen welzijns- en zorgvoorzieningen zijn op vandaag nog heel wat drempels en schotten. Op deze site maken we in de praktijk werk van ontschotting. Medewerkers met specifieke kennis over ouderenzorg en expertise over mensen met een beperking vinden elkaar en bouwen bruggen. We hopen dat dit praktijkvoorbeeld inspirerend werkt en verdere ontschotting in gang zet, binnen de regelgeving bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.”

LEES MEER OP INFUUS.BE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES