Kwetsbare kinderen helpen, nog voor de geboorte

Born in Belgium

Kansenongelijkheid start al in de buik. Daarom investeert AZ Turnhout in ‘Born in Belgium Professionals’. Deze medische vragenlijst schetst een goed beeld van de psychosociale kwetsbaarheid van de moeder, en dus ook van het toekomstige kind. Een welkom hulpmiddel voor vroedvrouwen, gynaecologen en huisartsen.

Tijdens de prenatale raadpleging krijgt iedere zwangere vrouw in AZ Turnhout voortaan een uitgebreide vragenlijst voorgeschoteld. Op basis van de antwoorden wordt een psychosociaal profiel van de vrouw geschetst. Dat geeft een gedetailleerd beeld van onder andere het risico op kansarmoede voor de toekomstige baby. Indien nodig, kan men dus meteen hulp inschakelen.

De vragen gaan over thema’s die verder gaan dan de puur medische context: roken, misbruik, mentaal welzijn, drug of alcoholgebruik, sociaal netwerk, financiële noden, enzovoort. “Tegelijkertijd fungeert de tool ook als een gedeeld platform waarin we een overzicht kunnen bewaren van alle cruciale informatie, zoals wat er al ondernomen werd, en wie bij het dossier betrokken is”, vertelt dr. Magali Verheecke, gynaecoloog bij AZ Turnhout. “Hulp- en zorgverleners krijgen zo in feite een totaaloverzicht van het professionele netwerk dat actief is rond de zwangere vrouw.”

Kwetsbare kinderen helpen

Born in Belgium stopt niet bij de grenzen van het ziekenhuis. Er is ook een nauwe samenwerking met regionale huisartsen. Er werd een intensief en afwisselend raadplegingsschema opgesteld voor iedere zwangere vrouw. “Iedereen is betrokken: de vroedvrouw , de gynaecoloog, de huisarts”, zegt huisarts dr. Niki Desart. “Wij staan in contact met elkaar en kennen allen het dossier van de zwangere patiënt.”

Born in Belgium bestaat al enkele jaren. Het platform is een initiatief van het RIZIV en werd eerst uitgerold in Brussel, en sinds 2021 verspreid naar andere gemeenten. “Het idee is dat we zo kwetsbare kinderen kunnen helpen al voor de geboorte”, licht Turnhouts schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Kelly Verheyen toe.

“Onderzoek maar ook onze eigen praktijkervaringen tonen aan dat we de zwangerschapsperiode ten volle moeten benutten als we maximale vooruitgang willen boeken in kwetsbare gezinnen. Enerzijds omdat kansenongelijkheid al bestaat vanaf het begin van de zwangerschap, anderzijds omdat ouders heel andere bezorgdheden hebben eenmaal het kind geboren is. Het is dus cruciaal om armoede en psychosociale kwetsbaarheid vroeg op te sporen. Alleen dan kunnen we zwangere vrouwen met een verhoogd risico snel de gepaste zorg geven.”

LEES MEER OP INFUUS.BE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.