Column Vlaams zorg- en welzijnsambassadeur Candice De Windt

Candice De Windt

Beste lezer, 

Fijn dat ik de kans krijg om je ook even aan te spreken. 

Waarover kan ik het anders hebben dan de immense uitdagingen waar we momenteel als zorg- en welzijnssector mee geconfronteerd worden? Van vergrijzing tot pensioneringsgolf van de babyboomers, van toenemende zorgvraag tot dalende instroom, van sluiting afdelingen tot confronterende PANO-reportages … 

Ja, het is makkelijk om op alles wat momenteel niet goed loopt te focussen. De pers speelt hier alvast op in en net daar ligt voor ons allen een grote uitdaging. Want het klopt dat de vacaturecijfers niet liegen: nog nooit waren er zoveel vacatures voor verpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen. Maar ook de vacatures voor kinderbegeleiders, opvoeders, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten… blijven toenemen. Er is een echte war on/ for talent gaande en dit zorgt voor nog meer druk op onze sector. 

Want deze war for/on talent vindt plaats in onze volledige maatschappij, in alle sectoren en speelt ook buiten Vlaanderen en België, heel Europa wordt met deze uitdaging geconfronteerd. 

Hoe gaan wij dan het verschil maken? Hoe krijgen wij mensen warm om te kiezen voor onze sector?  

In elk geval niet door structureel negatief in onze maatschappij over te komen. Het inzetten op een positieve beeldvorming, het waarderend spreken over, onze sterktes in de kijker zetten… dat is wat we moeten doen. We kunnen heel veel investeren in trajecten voor upskilling, reskilling en basisopleiding, maar wanneer we niemand aantrekken, zal dit niets oplossen. Waarom zou je kiezen voor een sector die continu negatief geframed wordt? 

Hier ligt een belangrijke rol voor elk van ons.  We moeten ook de klemtoon leggen op wat goed loopt in onze sector, in je job, in je organisatie. Durf enthousiasme uitstralen over de keuze die je elke dag weer maakt om te kiezen voor je job, je opleiding, je inzet in zorg en welzijn.  

Want ja, er liggen zeker kansen in inzetten op meer en andere instroom onder andere via de vele trajecten die we als overheid vanuit VIA 6 voorzien en versterken.   

Maar naast het aantrekken van de juiste talenten, zal ook de key to success liggen in het behoud van de talenten die we al hebben. Iedereen aan boord houden, uitstroom vermijden, zal minstens even belangrijk zijn en worden en dat kan alleen maar wanneer we elke dag weer inzetten op waardering voor de keuze voor het werken in zorg en welzijn. 

De voorbije maanden kreeg ik het voorrecht om met vele organisaties, vele initiatieven kennis te maken. De openheid en warmte waarmee ik ben ontvangen, is hartverwarmend. Want ja, er zijn vele aandachtspunten, maar er zijn ook vele prachtige initiatieven, vele voorbeelden van hoe mensen en organisaties elke dag weer in moeilijke en uitdagingen omstandigheden en contexten het verschil willen maken. 

Ik zie hoe een aantal organisaties doorgedreven keuzes maakten naar innovatieve arbeidsorganisatie, naar inzet van technologie, naar teamwerking en hierdoor echt het verschil maken. Het zijn die organisaties die zullen bovendrijven, die organisaties die durven differentiëren, zich onderscheiden van de anderen. Het inzetten op authenticiteit, op echte betrokkenheid van je zorgvragers en medewerkers, het durven naar buiten te komen als creatief en innovatief en het benadrukken van duurzaamheid zijn hier allesbepalend en creëert ook zeer aantrekkelijke werkomgevingen.  

Het is net hiermee en hierdoor dat we een verschil kunnen maken, we moeten uitpakken met onze sterktes, met onze troeven en met de schoonheid van onze sector. 

Ik mocht de voorbije maanden met zovelen van jullie kennismaken, zoveel mooie verhalen horen én zien, zoveel dynamiek en passie voelen… waarom reflecteren we dit zo weinig naar de buitenwereld? 

Mijn kerstwens is dat we samen durven uitstralen hoe fijn het is om te werken in onze mooie sector. Wat een privilege het is om elke dag het verschil te mogen en kunnen maken. Hoe fier we zijn om er te staan voor zorg en welzijn en hoe overtuigd we zijn, ondanks de uitdagingen, dat kiezen voor werken in onze sector, de mooiste keuze is die je kan maken.  

Lees ook op INFUUS:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.