Gezondheid boeit jongeren: 1 op 2 maakt zich soms zorgen

Jongeren

Belgische jongeren voelen zich over het algemeen goed in hun vel. 3 op de 5 zeggen in goede gezondheid te verkeren. Toch maakt de helft van hen zich er ook wel eens zorgen over. Opmerkelijk is dat meisjes meer dan jongens bezig zijn met thema’s zoals voeding, beweging, slaap, voorkomen en mentaal welzijn.

Een enquête bij 1.000 Nederlandstalige en Franstalige Belgische jongeren tussen 16 en 25 jaar van de Onafhankelijke Ziekenfondsen schetst een beeld van hun gezondheid. De meerderheid van de bevraagde jongeren is het minstens eens met de stelling een gezonde levensstijl te hebben en met gezondheid bezig te zijn. De reden daarvoor is vooral om zich op dit moment goed te voelen, en in mindere mate om later niet ziek te worden of er niet goed uit te zien. De enquête toont ook aan dat de helft van de jongeren zich wel eens zorgen maakt over zijn of haar gezondheid.

Thema’s die de doelgroep vooral bezighouden zijn: voeding, beweging, voorkomen, slaap en mentale problemen. Zo geeft de helft van de meisjes (49 procent) aan bezig te zijn met beweging, en 38 procent van de jongens. Bij voeding gaat het om 52 procent van de meisjes en 33 procent van de jongens. Voor mentale problemen is het verschil groter. Opnieuw een kleine helft van de meisjes (46 procent) is bezig met haar mentaal welzijn, dat tegenover 19 procent van de jongens.

Jongeren willen meer informatie

De invloed van influencers is niet zo groot als gedacht. Een minderheid (ongeveer 1 op 5) van de jongeren geeft aan beïnvloedt te worden door mensen die ze bewonderen, zoals een influencer of een leraar. Het zijn vooral vrienden, partners en gezinsleden die een invloed hebben op jongeren. Ook de huisarts speelt een rol bij 40 procent van de bevraagden.

Informatie over gezondheid vinden de jongeren makkelijk, maar ze zouden wel graag meer geïnformeerd worden als het gaat om gezondheidsbeleid dat hen in het bijzonder aangaat. 2 op 3 zou willen dat scholen meer verantwoordelijkheden opnemen over bepaalde kwesties, zoals risicogedrag bij drugs, alcohol of seksueel overschrijdend gedrag.

LEES OOK OP INFUUS:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.