24 projecten om chronische stress duurzaam te bestrijden bij zorgpersoneel

Duque,De,Caxias,(brazil),may,20,2020:,Doctors,Take,Care,Of,Patients,With,Covid-19

Welzijnsworkshops rond het reduceren van stressniveau, individuele coaching, intervisies rond het verhogen van veerkracht en bevorderen van mentaal welzijn, denkoefeningen over de levenskwaliteit op het werk… Vierentwintig projecten die chronische stress bestrijden bij het personeel van residentiële zorginstellingen krijgen steun van het Fonds voor Solidaire Zorg van de Koning Boudewijnstichting. Samen krijgen ze in totaal 512.544 euro steun uit de giften van de honderden particulieren, bedrijven en organisaties aan de Stichting tijdens de Covid-19-crisis.
Tijdens de gezondheidscrisis de voorbije twee jaar is het zorg- en hulppersoneel zwaar op de proef gesteld, zowel fysiek als mentaal. Op het terrein is duidelijk te zien dat ze slecht in hun vel zitten: ze kampen met angsten en vermoeidheid, hun werk verliest zijn betekenis… Dit leidt ook tot meer absenteïsme en meer zorgprofessionals die ermee kappen. De problemen in de zorg- en hulpsector zijn niet nieuw, maar de pandemie heeft ze op de spits gedreven. Het zorgpersoneel heeft nu af te rekenen met chronische stress. Dit wordt bevestigd door Sciensano, na de publicatie van de resultaten van het derde luik van de peiling naar het welbevinden van zorg- en hulppersoneel.

Verontrust door deze problematiek besliste de Koning Boudewijnstichting om de laatste oproep van het Fonds voor Solidaire Zorg te focussen op de steun aan initiatieven om de symptomen van chronische stress in residentiële zorgvoorzieningen te bestrijden. Een jury van onafhankelijke experten selecteerde 24 projecten (11 in Vlaanderen en 13 in Wallonië en in Brussel) voor een totaalbedrag van 512.544 euro. Deze initiatieven van onder andere ziekenhuiscentra, woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een handicap willen het welbevinden van het zorg- en hulppersoneel verbeteren, op een individuele en collectieve manier.

Prof dr. Lode Godderis, Prof arbeidsgeneeskunde KULeuven, CEO IDEWE en juryvoorzitter: “De pandemie biedt weinig ruimte om op adem te komen. Onze zorgverleners kampen met de aanhoudende druk, het voortdurend schakelen en wijzigen van plannen, en de onzekerheid over de toekomst. Dat kost enorm veel energie aan mensen die tijdens de crisis alles gegeven hebben. Ik kan dus alleen maar toejuichen dat het Fonds voor Solidaire Zorg projecten heeft geselecteerd die rechtstreeks inspelen op reële individuele en collectieve behoeften van zorgprofessionals. Door hen de kans te geven om ideeën uit te wisselen, bevorderen we de sociale cohesie en activeren we hun veerkracht en creativiteit.”
U vindt hierbij de lijst van de geselecteerde projecten met een korte beschrijving en de contactgegevens voor elk van hen. Enkele voorbeelden:

•In Kortrijk worden leidinggevenden van Zorggroep H. Hart via een lerend traject rond coachend leiderschap begeleid in het ondersteunen van de zorgmedewerkers. Ze leren preventief in te schatten hoe het met het welbevinden van het personeel is gesteld en hun noden in kaart te brengen. Wanneer verdere psychologische ondersteuning nodig is, staat een mental coach klaar.
•In Genk beschikt het Ziekenhuis Oost Limburg voor zijn ca. 4.000 werknemers over een dienst personeelsbegeleiding waar iedere medewerker die psychische en/of fysieke schade ondervindt, terechtkan. Binnen die dienst wordt een specifieke cel ‘veerkracht’ opgericht om de ernstige gevolgen van chronische stress bij het zorgpersoneel te beperken.
Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme – Superlucht voor onze superhelden! Versterken innovatieve zorgorganisatie bij BCPA (Mechelen).Via externe coaching en gerichte acties wil het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme in Mechelen de cognitieve werkbelasting van het personeel verminderen. De focus ligt op de ontwikkeling van vaardigheden (vermijden van agressie, stress verlagen, enz.) in groep en via individuele coaching.
De Wissel, een organisatie in de jeugd-/gezinszorg in Leuven wil de draagkracht van de begeleiders in de twee leefgroepwerkingen voor jongeren verhogen met korte pauzes tijdens hun dienst in een ontspannen omgeving. Kort even kunnen uit-stappen, met hulpmiddelen binnen of in de buitenlucht, om terug met energie en hoop in te stappen.

Over het Fonds voor Solidaire Zorg
De Koning Boudewijnstichting heeft het Fonds voor Solidaire Zorg opgericht in de lente van 2020 om de residentiële zorginstellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een handicap of voor psychiatrische zorg…) te ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus. Het wordt gevoed door de giften van vele honderden particulieren, bedrijven en organisaties.
In 2020 kende het Fonds 2,25 miljoen euro steun toe aan zorginstellingen voor projecten om sociale contacten te herstellen en behouden, om kennis te delen op het vlak van infectiebeheersing, en om het zorgpersoneel te ondersteunen. Met de 512.544 euro steun voor 24 projecten die chronische stress bestrijden bij personeel in residentiële zorginstellingen loopt het Fonds voor Solidaire Zorg af.

LEES OOK OP INFUUS:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.