Patiënten worden collega’s in het dialysecentrum

Patiënten worden collega’s in het dialysecentrum

In 2022 gaan enkele patiënten aan de slag als ervaringsdeskundigen op de kunstnierafdeling van AZ Voorkempen in Malle en AZ Klina in Brasschaat.  Met behulp van extra opleiding en training zetten zij hun persoonlijke ervaringen in om andere nierpatiënten bij te staan en te helpen.

Van ervaring tot ervaringsdeskundige

“Soms hebben patiënten nood aan iemand die zich persoonlijk kan inleven in hun situatie. Wij kunnen als arts wel een bepaalde behandeling, bv. een niertransplantatie, vooropstellen. Maar vaak heeft de patiënt praktische vragen over deze keuze die iemand die reeds getransplanteerd is ook heeft moeten doorworstelen,” aldus dr. Annemie Woestenburg, medisch diensthoofd nefrologie.

Onze ervaringsdeskundigen zijn zelf nierpatiënten die nog een dialysebehandeling ondergaan, peritoneale dialyse uitvoeren, die op een wachtlijst staan voor een transplantatie of al getransplanteerd zijn. Maar ervaring alleen is niet voldoende. Het is immers belangrijk dat een ervaringsdeskundige in gesprek kan gaan met zowel patiënten als zorgverleners. Een positieve ingesteldheid, vertrouwen en respect voor privacy zijn belangrijke kwaliteiten. Getuigt ervaringsdeskundige Tony: “Al van jongs af aan ben ik zeer sociaal, als kind zat ik in de scouts bijvoorbeeld. Zelf ben ik reeds vijf jaar nierpatiënt en help dan ook graag andere mensen verder.”

In 2018 startten de eerste gesprekken tussen AZ Voorkempen en Trefpunt Zelfhulp na een succesvol pilootproject in UZ Leuven. Na een initiële rondvraag zat AZ Voorkempen samen met enkele kandidaat-ervaringsdeskundigen om te peilen naar hun motivatie en sociale en communicatieve vaardigheden. Uiteindelijk voltooiden vier kandidaten een extra opleiding tot ervaringsdeskundige van Trefpunt Zelfhulp om deze kwaliteiten en vaardigheden aan te scherpen.

Eenvoudige tips maken een wereld van verschil
Nierpatiënten zien vaak hun leven overhoop gegooid door hun diagnose en intensieve behandeling. Nuttige tips om toch dat ene te kunnen eten waar je al zolang naar verlangt of hoe en waar je op vakantie kan gaan verbeteren aanzienlijk de levenskwaliteit van de patiënt.

Ervaringsdeskundige Ben miste zelf die praktische schakel in zijn behandeling: “Artsen en verpleging deden hun best om alles zo goed mogelijk uit te leggen, maar soms had ik vragen over hoe ik dit of dat moest toepassen in mijn leven. Als ervaringsdeskundige wil ik graag die extra verbinding zijn tussen artsen, verpleging en patiënten.”

Nadruk op patiëntenparticipatie
Volgens verpleegkundig directeur Koen Van Hoolst zet AZ Voorkempen steeds meer in op patiëntenparticipatie: “Dit gaat verder dan enkel en alleen patiënten informeren over hun behandeling. We vinden het belangrijk dat onze ervaringsdeskundigen ook zaken terugkoppelen naar ons en zo hun stempel zetten op ons beleid. Zij worden ook opgeleid zoals onze collega-vrijwilligers en krijgen zo de voordelen die daarbij horen. We hadden graag van start gegaan met een grote receptie waarbij we de ervaringsdeskundigen aan al onze nierpatiënten voorstellen, maar door de coronamaatregelen is dit al enkele malen uitgesteld. Gezien het belang en de vragen bij onze nierpatiënten vonden we het belangrijk om toch al te starten, de feestelijke ontvangst volgt dan hopelijk later nog.”

Patiënten worden collega’s in het dialysecentrum

LEES OOK OP INFUUS:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.