Wit-Gele Kruis Limburg opnieuw bekroond met gouden kwaliteitslabel

thuisverpleging

Warme en kwaliteitsvolle zorg zijn belangrijkste troeven

Wit-Gele Kruis Limburg behaalt voor de tweede keer het gouden internationale kwaliteitslabel voor haar patiëntgerichte zorg. Tijdens de audit, die verliep tijdens de vierde coronagolf, bleek dat de organisatie een sterke patiëntgerichte focus en toepassing van warme zorg kent. “Er werd vastgesteld dat de patiënt en mantelzorger heel sterk betrokken zijn bij het zorgtraject van de patiënt”, zegt algemeen directeur Nadja Vananroye.

Hulpmiddel tijdens coronapandemie

In 2018 behaalde het Wit-Gele Kruis Limburg het internationale NIAZ-Qmentum-kwaliteitslabel als eerste thuiszorgorganisatie. Om de vier jaar moet je je opnieuw kandidaat stellen voor het behalen van dit label. Dat gebeurde, mét succes. “De overheid verplicht geen enkele zorgorganisatie om een bepaald kwaliteitslabel te behalen”, zegt algemeen directeur Nadja Vananroye. 

“Maar een kwaliteitslabel, dat door een onafhankelijke instantie wordt uitgereikt, geeft duidelijkheid. We weten aan welke normen we moeten voldoen en de neuzen staan allemaal in dezelfde richting. Bovendien toont het label ook aan onze externe partners, zoals ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, dat het Wit-Gele Kruis staat voor kwaliteitsvolle zorg. Hoe beter wij met onze partners kunnen samenwerken, hoe beter voor onze patiënten.”

Een kwaliteitslabel is niet enkel goed voor onze patiënten die daardoor de garantie op kwaliteitsvolle zorg hebben, het werpt ook zijn vruchten af in crisistijd. “In zo’n traject worden alle noodplannen, procedures en protocollen van de zorgorganisatie onder de loep genomen en beoordeeld op basis van veiligheid, kwaliteit en haalbaarheid, of het nu gaat over medicatieveiligheid of het uitbreken van een pandemie”, zegt kwaliteitsmanager Marie-Jeanne Vandormael. “Doordat alles zo goed als klaar ligt, kan de zorgorganisatie snel schakelen bij een crisis zoals de coronapandemie. Als we tijdens de crisis ons huis nog eerst op orde moesten krijgen, hadden we kostbare tijd verloren.”

Warme en kwaliteitsvolle zorg

Om het kwaliteitslabel te behalen werd onze organisatie in november vier dagen lang gecontroleerd en beoordeeld door onafhankelijke auditoren. Alle niveaus en diensten werden onder de loep genomen. “De vierde coronagolf speelde heel erg op en onze mensen stonden onder druk”, zegt Nadja. “Toch konden ze snel schakelen en leverden ze een uitmuntende prestatie. We toonden dat we altijd en overal die warme en kwaliteitsvolle zorg kunnen aanbieden. Daar zijn we enorm trots op.”

Die warme en kwaliteitsvolle zorg kwam telkens naar voren in het auditrapport. “Er is vastgesteld dat echt gepraat en geluisterd wordt naar de patiënt. Indien zaken onduidelijk zijn, wordt eerst de patiënt en zijn omgeving bevraagd.” 

Medewerkersbeleid

Die warme zorg is niet enkel zichtbaar in de patiëntenzorg, maar ook in het medewerkersbeleid. “Er werd een grote collegialiteit, sterke begeleiding en ondersteuning van medewerkers waargenomen. De hoge bereikbaarheid van collega’s en de inzet van de ‘peter/meter’ zijn hier voorbeelden van. Wanneer het even minder gaat, is er de ‘houvastlijn’, die niet alleen ingezet wordt om contact met de patiënt te onderhouden, maar ook om te luisteren naar de medewerkers, die even ‘out’ zijn. Deze bezorgdheid, evenals de kleine attenties als blijk van waardering, worden gewaardeerd door medewerkers.”

LEES OOK OP INFUUS:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.