Cruciale stap naar meer personeel in de Vlaamse woonzorgcentra

Meer personeel Vlaamse woonzorgcentra
Met VIA6, het Vlaams Intersectoraal Akkoord, investeert Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 een recurrent bedrag van 146 miljoen euro in een betere personeelsomkadering in de Vlaamse woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro is blij met deze substantiële verhoging van de middelen die maximaal worden ingezet voor bijkomende tewerkstelling. Bijzonder belangrijk is dat er na meer dan 30 jaar een gelijkschakeling komt in de financiering voor personen met een zwaar zorgprofiel.

Tot nu toe kregen niet alle zwaar zorgbehoevende bewoners in een woonzorgcentrum een gelijk gefinancierde personeelsnorm. De discriminatie die er bestond in functie van het ‘type’ bed waarin de zorgbehoevende oudere persoon verbleef, valt definitief weg. Vanaf nu ontvangen de woonzorgcentra een gelijke financiering voor elke oudere met een gelijke zorg- en ondersteuningsnood.

De toepassing van dit “gelijkheidsprincipe” (de zgn. RVT-erkenning) was een jarenlange verzuchting van de residentiële ouderenzorg en de belangengroepen van de ouderen. Het is zonder meer een historische mijlpaal en een goede basis om op verder te werken in de toekomst. Dezelfde gelijkschakeling moet immers nog gebeuren voor de ouderen die worden opgevangen in de centra voor dagverzorging.

Financiering

Daarnaast gaan er nog extra middelen naar personeelsversterking, met name voor personen met dementie en een hogere financiering van het zogenaamde “bovennorm-personeel”. Dat is positief. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren zetten woonzorgcentra in veel gevallen meer personeel in dan wettelijk in de personeelsnorm is voorzien.

Dankzij VIA6 hebben woonzorgcentra nu de mogelijkheid op een meer flexibele manier invulling te geven aan de personeelsnorm. Daardoor kunnen ze een grotere diversiteit aan competenties en vaardigheden inzetten binnen de zorg- en ondersteuningsteams. Dit komt de kwaliteit van het wonen en leven van de bewoners ten goede. Alles samen zullen de 820 Vlaamse woonzorgcentra 2264 extra voltijdse personeelsleden kunnen aantrekken. Hiermee komt de gemiddelde personeelsnorm op ca. 0,6 VTE per bewoner.

VIA6

VIA6 is een cruciale en eerste noodzakelijke stap om verder een kwaliteitsvolle ouderenzorg mogelijk te maken. Toch kan dit geen eindpunt zijn. Sinds jaren zien we dat de ouderen die naar een woonzorgcentrum verhuizen een steeds zwaarder zorgprofiel hebben. De tijd die ze er verblijven wordt ook steeds korter. In de afgelopen tien jaar is de zorgzwaarte met 10% toegenomen. In de woonzorgcentra blijft er bijvoorbeeld een hoge nood aan een middenkader.

Margot Cloet: “Willen we mensen in hun allerlaatste levensfase echt nabij zijn en de beste zorg bieden, dan moeten we evolueren naar een personeelsnorm van 0,9 VTE per bewoner. We beseffen dat dat zeer zware investeringen vergt. Een fundamenteel debat over de plaats van de ouderen en de zorg voor ouderen in onze samenleving, blijft dus aan de orde.”

Bron: Zorgnet-Icuro

Interesse in een toffe job in de zorg? https://infuus.be/zorgjobs/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

One Response

  1. Plaatsen creëeren is 1 ding. Personeel vinden echter is iets heel anders.
    Zolang de zorg slecht betaald wordt, GEEN zwaar beroep is!! , zijn jongeren weinig geintereseerd om de studie aan te vatten.
    Meer dan de helft van zij die starten , haken af voor het einde van het eerste jaar. Confrontatie met de realiteit op de werkvloer is één van de redenen. Andere reden is loon naar werken in vergelijking met het presteren van onregelmatige werkuren. Als je weet dat je met deze uren in een andere sector netto 1000€ meer kan verdienen is de keuze snel gemaakt.
    Zij die afstuderen werken enkele jaren , volgen dan een extra opleiding voor diensthoofd met daguren , gaan minder uren werken of stappen uit de sector gaan in het onderwijs werken met een hoger loon, meer vakantie, vroegere pensioenleeftijd (want onderwijs is een zwaar beroep!!), hoger pensioenbedrag en lichamelijk niet kapot gewerkt.
    Moet ik nog duidelijker zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *