Naar een betere integratie van de mentale gezondheid in de eerste lijn

tim-mossholder-8R-mXppeakM-unsplash
Steun voor zes vernieuwende praktijken op het terrein 
Zorgprofessionals van de eerste lijn krijgen hoe langer hoe meer te maken met patiënten die psychisch lijden. Zij zijn echter niet altijd voldoende uitgerust om hen te helpen. Op het terrein zien we innovatieve praktijken ontstaan die de mentale gezondheid en de eerste lijn beter willen integreren. Dat komt zowel de patiënten als de zorgverstrekkers en hulpverleners ten goede. De Koning Boudewijnstichting, het Fonds Julie Renson, het Koning Fabiolafonds en het Fonds Dr. Daniël De Coninck belonen nu zes praktijken met de award ‘Mentale gezondheid in de eerste lijn’.
Een scheiding tussen lichamelijke en psychische zorg, onvoldoende kennis wat geestelijke gezondheid betreft, een gebrek aan intersectorale samenwerking… Er zijn momenteel veel hinderpalen die een adequate zorg voor psychisch kwetsbare mensen in de eerste lijn (welzijn en zorg) in de weg staan. Competenties op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en een grotere capaciteit in de eerstelijnszorg zijn echter in verschillende opzichten van belang: ze dragen bij tot een betere kwaliteit van de zorg, maken dat er sneller hulp wordt geboden (waardoor er tegelijk in de tweedelijnszorg geen flessenhalzen ontstaan) en maken het mogelijk dat meer mensen met psychische problemen thuis kunnen blijven wonen (en dat ze dus niet in een [psychiatrische] zorginstelling terechtkomen).

De Koning Boudewijnstichting, het Fonds Julie Renson, het Koning Fabiolafonds en het Fonds Dr. Daniël De Coninck zijn zich bewust van deze uitdagingen. Zij bundelen hun krachten om het thema ‘mentale gezondheid in de eerste lijn’ op de agenda te zetten. Tegelijk willen ze innoverende praktijken op het terrein die werken aan een betere integratie van beide sectoren, honoreren en promoten.

Zes Awards, zes inspirerende praktijken
Met deze doelstelling voor ogen werden zopas zes Awards ‘Mentale gezondheid in de eerste lijn’ uitgereikt aan zes initiatieven die de competenties inzake geestelijke gezondheidszorg van eerstelijnswerkers (welzijn en zorg) versterken en/of die de samenwerking bevorderen tussen de geestelijke gezondheidszorg en andere eerstelijnsactoren (artsen, thuisverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, mantelzorgers enz.). Naast de erkenning die de prijs betekent, ontvangen de initiatieven elk een ondersteuning van 10.000 euro.

Dit zijn de zes ondersteunde praktijken:
1. In Maasmechelen heeft het OCMW Het Kruispunt opgericht, een lokaal netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor mensen met (ernstige) mentale aandoeningen. Verschillende zorg- en welzijnsactoren werken samen om mensen op te vangen, hun problematiek te analyseren en hen naar passende hulpdiensten te leiden.
2. In de Kempen delen ervaringsdeskundigen op initiatief van de vzw Verslavingskoepel Kempen hun ervaring met professionals uit de eerste lijn (welzijn en zorg) die te maken hebben met mensen met verslavingsproblemen. 
3. In Gent ondersteunt het initiatief Connect 0-4 eerstelijnsprofessionals die te maken hebben met geestelijke gezondheidsproblemen bij jonge kinderen. Er wordt een duo gevormd met een begeleider van Connect 0-4 die de situatie van het kind analyseert, naar oplossingen zoekt en het kind naar de juiste diensten verwijst. 
4. Ook in Gent slaan mobiele mentale gezondheidswerkers op initiatief van Het Pakt bruggen tussen mensen die in kansarme buurten wonen en met psychische problemen kampen, en de eerstelijnsorganisaties die hen helpen.
5. In Brussel heeft de vzw SMES-B een pluridisciplinair mobiel team opgezet dat psycho-medisch-sociaal werkers van de eerste lijn ondersteunt. Het team ondersteunt de professionals uit de sociale en de gezondheidssector bij hun opdracht om mensen op te vangen en te begeleiden bij wie de problemen zich opstapelen: grote kwetsbaarheid, geestelijke gezondheid, verslaving.
6. In Châtelet organiseert de vzw Trempoline solidariteitsgroepen die afhankelijke personen omringen. Mantelzorgers van drugsverslaafdenworden betrokken bij de opleiding van eerstelijnswerkers in de geestelijke gezondheid. Het initiatief versterkt de samenwerking tussen cliënten, hun omgeving en de begeleidende professionals.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.