Eerste versoepelingen in de woonzorgcentra bij voldoende hoge vaccinatiegraad

damir-bosnjak-VQ2L7t5qt_8-unsplash

Woonzorgcentra waar 90% van de bewoners en 70% van het personeel gevaccineerd is met twee dosissen en waar die tweede dosis al 10 dagen geleden is gebeurd, kunnen voorzichtig meer contacten mogelijk maken tussen bewoners onderling en met bezoekers. De Taskforce COVID-19 Zorg zet hiermee het advies van de GEMS om in concrete richtlijnen voor de Vlaamse woonzorgcentra.

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft kennis genomen van het advies van de GEMS over het versoepelen van de werkings- en de bezoekmodaliteiten in de woonzorgcentra. Dit geldt ook voor de assistentiewoningen die fysiek verbonden zijn met de woonzorgcentra en waar al gevaccineerd is.  

Voortbouwend op het advies beslist de Taskforce dat de werking en de bezoekersregeling in een woonzorgcentrum gefaseerd kan worden aangepast. 

Om meer contact en bezoek mogelijk te maken, moeten eerst deze voorwaarden vervuld zijn: 

 • 90% van de bewoners en 70% van het personeel moeten volledig gevaccineerd zijn (2 dosissen)
 • Meer contact en bezoek zijn pas mogelijk ten vroegste tien dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen

Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, kan het woonzorgcentrum zijn interne werking aanpassen:

 • Bewoners kunnen zich dan individueel vrijer bewegen in de voorziening en meer contact hebben met elkaar, zeker binnen de leefgroep. Contacten tussen leefgroepen kunnen opnieuw maar met de nodige aandacht voor afstand om hoogrisicocontact te vermijden. 
 • Een aandachtspunt blijft dat hoogrisicocontacten beperkt blijven. Samen eten in het restaurant bijvoorbeeld kan, maar dan liefst met vaste plaatsen en voldoende afstand tussen de leefgroepen. Restaurant en cafetaria blijven gesloten voor externen. 
 • In contacten tussen het personeel en tussen het personeel en de bewoners blijven alle preventieve en hygiënemaatregelen van kracht. Ook voor bezoekers geldt een blijvende toepassing van alle preventieve en hygiëne maatregelen.
 • De bewoner kan ook de voorziening verlaten. Daarbij gelden dezelfde regels als voor de iedereen in de bevolking. Een wandeling buiten kan met vier contacten. Een winkelbezoek bijvoorbeeld kan, een bezoek aan verschillende familieleden samen niet.

Ook voor het bezoek is er meer mogelijk na de vaccinatie. De Taskforce, in navolging van de GEMS, inspireert zich daarvoor op de nationale regels voor alleenstaanden. 

 • Elke bewoner kan twee nauwe of knuffelcontacten zien, met fysieke nabijheid dus. Dat gebeurt in een aangepaste ruimte, ook op de kamer is toegelaten. 
 • Die twee contacten kunnen om de twee weken wisselen. 
 • Bijkomend kan de bewoner, net zoals elke burger, buiten bijkomende personen zien, binnen een maximale groep van vier. Ook hier geldt dus de algemene regel.
 • Ondersteuning door de mantelzorger kan, bijvoorbeeld om te helpen tijdens de maaltijd. Dat gebeurt dan op de kamer. 
 • De toegang van externe dienstenaanbieders (kappers, niet-medische contactberoepen) tot het woonzorgcentrum volgt de regels die het Overlegcomité daarvoor vastlegt. Voorafgaande testing (kan bv de dag zelf ook via antigeen sneltesten) wordt sterk aangeraden. Externe animatoren zijn vooralsnog niet welkom.

Daarbij herinnert de Taskforce aan de mogelijkheid om sneltesten af te nemen bij bezoekers.

Deze regels gelden zowel voor gevaccineerde als niet-gevaccineerde bewoners in de voorziening. De niet-gevaccineerde bewoners genieten immers mee bescherming dankzij de groepsimmuniteit binnen de gevaccineerde voorziening. Zij mogen dus niet uitgesloten worden van gezamenlijke maaltijden of activiteiten.

De Taskforce beklemtoont dat dit een eerste fase is met meer mogelijkheden, maar geen vrijbrief voor het loslaten van alle richtlijnen. De viruscirculatie in de samenleving noopt tot voorzichtigheid. 

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce Zorg: “De Taskforce is tevreden dat er meer ruimte komt voor de bewoners die de voorbije maanden weinig sociaal contact hadden. Tegelijkertijd onderschrijft de Taskforce de behoedzaamheid die de GEMS bepleit. Woonzorgcentra vormen geen eiland, ze staan in permanent contact met een samenleving die nog een weg af te leggen heeft in het bekampen van het virus. Meer onderlinge contacten en meer bezoek zijn mogelijk, maar moeten in deze beginfase gecombineerd blijven met grote voorzichtigheid. Veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van mondmaskers, handhygiëne en testen bij symptomen moeten even rigoureus toegepast worden als daarvoor, ook door bezoekers. We kiezen er voor om duidelijk te stellen dat de woonzorgcentra voortaan maximaal net zoals de rest van de maatschappij de algemene regels zullen volgen die het Overlegcomité uitvaardigt bij versoepelingen. ”

Over volgende stappen voor meer bezoek- en contactmogelijkheden spreekt de Taskforce zich vandaag niet uit, maar volgt dit wekelijks verder op. De taskforce volgt hiervoor het GEMS-advies dat er eerst gemonitord moet worden welke effecten de vaccinatie nu heeft op de besmettingen en ziektelast in de woonzorgcentra. Een belangrijke stap zal sowieso de vaccinatie zijn van de overige kwetsbare groepen zoals de 65+-ers, die vaak net de bezoekers zijn in onze zorgvoorzieningen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.